icon-arrow-right
HomeDuurzaam

Duurzaam

Verantwoord omgaan met onze omgeving is van essentieel belang om een goede leefomgeving te handhaven. Ons bedrijf opereert midden in de samenleving en heeft daardoor de verantwoordelijkheid voor die omgeving. We zetten ons daarom in voor o.a. een veilige werkomgeving, terugdringen ziekteverzuim, bouwen met duurzame, energiezuinige materialen en minder CO2-emissie.

2020 in beeld, woord en cijfers.png

Duurzaamheidsdoelen 2021

-       verduurzaming van het eigen kantoorgebouw;

-       optimalisatie (vergroening) van het wagenpark, rijgedrag;

-       verhogen bewustwording energiegebruik onder personeel;

-       het verminderen van afvalstromen in de keten door duurzame

        inkoop van materiaal, en meer te prefabriceren;

-       duurzame inrichting bouwplaats.

Bewuste bouwers

Rottinghuis is zich bewust van de gevolgen van haar activiteiten voor de omgeving waarin zij bouwprojecten realiseert. Om hiermee goed om te gaan hebben wij ons aangemeld bij Stichting...

Lees meer

ISO 14001:2015

Rottinghuis is ISO 14001:2015 gecertificeerd. Rottinghuis streeft dan ook naar continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid van haar organisatie, waarbij efficiënter en veiliger werken...

Lees meer

FSC en PEFC

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos...

Lees meer
+