icon-arrow-right
HomeDuurzaam

Duurzaam

Verantwoord omgaan met onze omgeving is van essentieel belang om een goede leefomgeving te handhaven. Ons bedrijf opereert midden in de samenleving en heeft daardoor de verantwoordelijkheid voor die omgeving. We zetten ons daarom in voor o.a. een veilige werkomgeving, terugdringen ziekteverzuim, bouwen met duurzame, energiezuinige materialen en minder CO2-emissie.

Voorkant duurzaamheidsverslag VW 2021.png

Ambitie: 100% CO2-reductie VolkerWessels

De ambitie van VolkerWessels is om in 2030 emissievrij te zijn. Voor een groot deel kunnen we dat zelf en voor een deel hebben we ook anderen nodig. Daarom nemen we maatregelen die zijn onderverdeeld in gedeelde en eigen verantwoordelijk. Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen kunnen we een eigen CO2-reductie van 70% behalen. De overige 30% reductie behalen we samen met onze opdrachtgevers, regelgevers, kennisinstellingen en andere partners.

Bewuste bouwers

Rottinghuis is zich bewust van de gevolgen van haar activiteiten voor de omgeving waarin zij bouwprojecten realiseert. Om hiermee goed om te gaan hebben wij ons aangemeld bij Stichting...

Lees meer

ISO 14001:2015

Rottinghuis is ISO 14001:2015 gecertificeerd. Rottinghuis streeft dan ook naar continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid van haar organisatie, waarbij efficiënter en veiliger werken...

Lees meer

FSC® en PEFC

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos...

Lees meer
+