HomeDuurzaam

Duurzaam

Verantwoord omgaan met onze omgeving is van essentieel belang om een goede leefomgeving te handhaven. Ons bedrijf opereert midden in de samenleving en heeft daardoor de verantwoordelijkheid voor die omgeving. We zetten ons daarom in voor o.a. een veilige werkomgeving, terugdringen ziekteverzuim, bouwen met duurzame, energiezuinige materialen en minder CO2-emissie.

Duurzaamheidsdoelen 2018

Duurzaamheidsdoelen 2018:

- minder prints, 50% reductie van het papiergebruik t.o.v. 2017;

- local is leading, lokale inkoop van materiaal wanneer dit kan voor gelijke of goedkopere prijzen dan als landelijke afspraken;

- opleiden extra BREEAM expert voor verdere professionalisering van duurzaamheidsprojecten;

- het verminderen van afvalstromen in de keten door duurzame inkoop van materiaal, en meer te prefabriceren;

- stekkers uit het stopcontact in de vakantie;

- led bouwlampen op de bouwplaats.

Bewuste bouwers

Rottinghuis is zich bewust van de gevolgen van haar activiteiten voor de omgeving waarin zij bouwprojecten realiseert. Om hiermee goed om te gaan hebben wij ons aangemeld bij Stichting...

Lees meer

ISO 14001

Rottinghuis is ISO 14001 gecertificeerd. Rottinghuis streeft dan ook naar continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid van haar organisatie waarbij efficiënter en veiliger werken...

Lees meer
+