HomeDuurzaamCO2 prestatieladder

Co2

Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv is onderdeel van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). BVGO ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We boeken vooruitgang met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.

Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van onze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

 

Inzicht

De CO2-emissie van Rottinghuis is in 2013 uitgekomen op een totaal van 597 ton CO2. (Scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder).

 

In 2010 was de totale uitstoot 338 ton CO2.
In 2011 was de totale uitstoot 562 ton CO2.
In 2012 was de totale uitstoot 601 ton CO2.
Het lager emissiecijfer in 2013 kan worden verklaard doordat op de meeste projecten in 2013 zijn overgestapt op windenergie.

 

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is ook in 2013 afkomstig van onze lease-auto's en zakelijke ritten. Door de fusie tussen Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Reitsma Drachten is de CO2-uitstoot met betrekking op lease-auto’s toegenomen met 24%.

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv een CO2-reductiedoelstelling van 5% per gerealiseerde € omzet in 2013 ten opzichte van het basisjaar 2011.

In 2013 heeft Rottinghuis zich ingezet om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:

  • Voor stadsritten blijven we bedrijfsfietsen gebruiken;

 

  • We halen stekkers in de weekeinden en de vakanties uit het stopcontact;

 

  • Voor onze projecten kopen we windenergie in.

 

 

In 2014

Met het vernieuwde inzicht is de reductiedoelstelling over
2014 het volgende: 5% reductie per euro omzet ten opzichte van het jaar 2011.
Dit willen we bereiken door in 2014 aandacht te geven aan de volgende zaken:

 

  • Alle nieuwe lease-auto’s hebben een label A of B

 

  • Ons vervoermanagement zullen we dit jaar onder de loep nemen

 

  • Meer inzicht krijgen in het energieverbruik op de projecten

 

 

Duurzaamheid in projecten

  • Al onze PlusWoningen hebben een epc-waarde van 0,5 door toepassing van een goed geïsoleerde schil, in combinatie met een douche-wtw, zonneboiler en/of PV-panelen.

 

  • In 2012 behaalde Rottinghuis het ISO 14001-certificaat. Momenteel werken we op alle projecten volgens de ISO 14001 systematiek. Hierdoor zijn onze medewerkers zich er steeds meer bewust welke invloed zij uit kunnen oefenen op het milieu

CO2-emissie Co2

CO2-emissie Bouw en Vastgoed Nederland

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over Bouw en Vastgoed Nederland en de CO2-Prestatieladder

Lees meer
+