HomeDuurzaamDuurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag 2017

Als onderdeel van VolkerWessels is Rottinghuis actief betrokken bij het opstellen van het Duurzaamheidsverslag van VolkerWessels. U kunt het duurzaamheidsverslag 2017 lezen door op de link te klikken.

Duurzaamheidsverslag 2017 voorzijde VolkerWessels

Bouwen aan een betere levenskwaliteit

Als concern geloven we in een leefomgeving waarin levenskwaliteit centraal staat. Levenskwaliteit gaat over de mens achter onze projecten. Onze ambitie is om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van gebruikers en bewoners.

Onze visie

We geloven dat we hieraan als bouwer een positieve bijdrage kunnen leveren. Wij bouwen aan een betere levenskwaliteit. De leefomgeving van de toekomst is een slimme leefomgeving met sociaal en technologisch hoogstaande wijken, die meer verbinding tussen mensen mogelijk
maakt. Een omgeving waarin het draait om comfort, gezondheid en biodiversiteit. Kortom, een fijne plek om te verblijven.


Het bewust bouwen aan onze leefomgeving is noodzakelijk. Onze sector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Het steeds schaarser worden van grondstoffen, klimaatverandering maar ook groeiende zorgen over gezonder ouder worden zijn voorbeelden van uitdagingen waar onze maatschappij mee te maken heeft.

Als bouwconcern kunnen we een positieve bijdrage leveren door oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen, zoals circulaire woonconcepten, energieneutrale infrastructuur of het met sensoring verbeteren van luchtkwaliteit in gebouwen. Deze uitdagingen moeten we samen aangaan door vanuit dit gemeenschappelijk belang, het waarborgen van de huidige en toekomstige levenskwaliteit, te redeneren.

We begrijpen steeds beter wat er nodig is om een leefomgeving met hoge levenskwaliteit te realiseren en welk aandeel we hierin kunnen leveren. Voor ons betekent het onder andere dat we op een andere manier moeten ontwerpen, bouwen en beheren, waarin levenskwaliteit
de basis vormt voor alles wat we doen. Op basis van overleg vooraf met betrokken partijen en dan vooral de eindgebruiker. En door slim en zuinig te bouwen. Slim in logistiek en in gebruik van materialen.

Kernwaarden duurzaamheidsverslag 2017

Onze kernthema's

We weten dat we niet op alle aspecten die de kwaliteit van leven bepalen directe invloed kunnen uitoefenen. We hebben heel bewust gekozen voor drie kernthema’s waarop we wel invloed hebben. Dit zorgt voor focus in onze aanpak. We hebben deze thema’s samen met onze ondernemingen, onze stakeholders en externe experts vastgesteld:
1. Gezondheid
2. Natuurlijke omgeving
3. Werk en sociale activiteiten

+