icon-arrow-right
HomeDuurzaamDuurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag

Als onderdeel van VolkerWessels is Rottinghuis actief betrokken bij het opstellen van het Duurzaamheidsverslag van VolkerWessels. U kunt het duurzaamheidsverslag 2018 lezen door op de link te klikken.

Duurzaamheidsverslag 2018

Bouwen aan een betere levenskwaliteit

Als concern geloven we in een leefomgeving waarin levenskwaliteit centraal staat. Levenskwaliteit gaat over de mens achter onze projecten. Onze ambitie is om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van gebruikers en bewoners.

Onze visie

We geloven dat we hieraan als bouwer een positieve bijdrage kunnen leveren. Wij bouwen aan een betere levenskwaliteit. De leefomgeving van de toekomst is een slimme leefomgeving met sociaal en technologisch hoogstaande wijken, die meer verbinding tussen mensen mogelijk
maakt. Een omgeving waarin het draait om comfort, gezondheid en biodiversiteit. Kortom, een fijne plek om te verblijven.


Het bewust bouwen aan onze leefomgeving is noodzakelijk. Onze sector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Het steeds schaarser worden van grondstoffen, klimaatverandering maar ook groeiende zorgen over gezonder ouder worden zijn voorbeelden van uitdagingen waar onze maatschappij mee te maken heeft.

Als bouwconcern kunnen we een positieve bijdrage leveren door oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen, zoals circulaire woonconcepten, energieneutrale infrastructuur of het met sensoring verbeteren van luchtkwaliteit in gebouwen. Deze uitdagingen moeten we samen aangaan door vanuit dit gemeenschappelijk belang, het waarborgen van de huidige en toekomstige levenskwaliteit, te redeneren.

We begrijpen steeds beter wat er nodig is om een leefomgeving met hoge levenskwaliteit te realiseren en welk aandeel we hierin kunnen leveren. Voor ons betekent het onder andere dat we op een andere manier moeten ontwerpen, bouwen en beheren, waarin levenskwaliteit
de basis vormt voor alles wat we doen. Op basis van overleg vooraf met betrokken partijen en dan vooral de eindgebruiker. En door slim en zuinig te bouwen. Slim in logistiek en in gebruik van materialen.

Kernwaarden duurzaamheidsverslag 2017
De eerste drie speerpunten richten zich op de onderwerpen waar VolkerWessels met haar klanten en andere partners de meeste impact kan maken en de grootste invloed heeft. De overige drie speerpunten richten zich op het verduurzamen van de eigen organisatie

Onze kernthema's

We weten dat we niet op alle aspecten die de kwaliteit van leven bepalen directe invloed kunnen uitoefenen. We hebben heel bewust gekozen voor drie kernthema’s waarop we wel invloed hebben. Dit zorgt voor focus in onze aanpak. We hebben deze thema’s samen met onze ondernemingen, onze stakeholders en externe experts vastgesteld:
1. Gezondheid
2. Natuurlijke omgeving
3. Werk en sociale activiteiten

Impact en invloed

  1. Circulaire ontwerpstrategieën waarmee we circulariteit in het ontwerp verankeren, zoals bij het circulair viaduct of door het genereren van materialenpaspoorten.
  2. Duurzame materieeldiensten die de bouwplaats en ons transport verduurzamen, zoals door de inzet van logistieke en circulaire BouwHubs. Het bewezen positieve effect is groot, bleek ook afgelopen jaar weer uit een studie die we samen met TNO hebben gedaan.
  3. Duurzaam beton en asfalt. Het productieproces van onze twee grootste grondstofstromen is zeer energie-intensief en er zijn veel grondstoffen voor nodig, wat veel kansen voor verduurzaming biedt. 

Verduurzaming organisatie

  1. Verduurzaming van ons wagenpark, vanwege ons grote volume aan lease- en bedrijfswagens dat verantwoordelijk is voor een significante hoeveelheid CO2-emissies.
  2. Verbetering van onze afvalscheiding is nodig, omdat we op dit gebied als bedrijf nog verder kunnen verbeteren.
  3. De inbedding van social return bij ons ondernemingen. Omdat we een grote werkgever zijn, willen we verantwoordelijkheid nemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden.
+