icon-arrow-right
HomeDuurzaamDuurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag

Als onderdeel van VolkerWessels is Rottinghuis actief betrokken bij het opstellen van het Duurzaamheidsverslag van VolkerWessels. U kunt het document 2021 in beeld, woord en cijfers lezen door op de link te klikken. De bijbehorende bijlagen zijn hier te vinden Duurzaamheidscijfers 2021 en Duurzaamheid 2021.

Voorkant duurzaamheidsverslag VW 2021.png

Bouwen aan een betere levenskwaliteit

Als concern geloven we in een leefomgeving waarin levenskwaliteit centraal staat. Levenskwaliteit gaat over de mens achter onze projecten. Onze ambitie is om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van gebruikers en bewoners.

Onze visie

We geloven dat we hieraan als bouwer een positieve bijdrage kunnen leveren. Wij bouwen aan een betere levenskwaliteit. De leefomgeving van de toekomst is een slimme leefomgeving met sociaal en technologisch hoogstaande wijken, die meer verbinding tussen mensen mogelijk
maakt. Een omgeving waarin het draait om comfort, gezondheid en biodiversiteit. Kortom, een fijne plek om te verblijven.


Het bewust bouwen aan onze leefomgeving is noodzakelijk. Onze sector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Het steeds schaarser worden van grondstoffen, klimaatverandering maar ook groeiende zorgen over gezonder ouder worden zijn voorbeelden van uitdagingen waar onze maatschappij mee te maken heeft.

Als bouwconcern kunnen we een positieve bijdrage leveren door oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen, zoals circulaire woonconcepten, energieneutrale infrastructuur of het met sensoring verbeteren van luchtkwaliteit in gebouwen. Deze uitdagingen moeten we samen aangaan door vanuit dit gemeenschappelijk belang, het waarborgen van de huidige en toekomstige levenskwaliteit, te redeneren.

We begrijpen steeds beter wat er nodig is om een leefomgeving met hoge levenskwaliteit te realiseren en welk aandeel we hierin kunnen leveren. Voor ons betekent het onder andere dat we op een andere manier moeten ontwerpen, bouwen en beheren, waarin levenskwaliteit
de basis vormt voor alles wat we doen. Op basis van overleg vooraf met betrokken partijen en dan vooral de eindgebruiker. En door slim en zuinig te bouwen. Slim in logistiek en in gebruik van materialen.

Duurzaamheidsambities 2022-2030

Ambitie: 100% CO2-reductie VolkerWessels

De ambitie van VolkerWessels is om in 2030 emissievrij te zijn. Voor een groot deel kunnen we dat zelf en voor een deel hebben we ook anderen nodig. Daarom nemen we maatregelen die zijn onderverdeeld in gedeelde en eigen verantwoordelijk. Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen kunnen we een eigen CO2-reductie van 70% behalen. De overige 30% reductie behalen we samen met onze opdrachtgevers, regelgevers, kennisinstellingen en andere partners.

 

Speerpunten & Doelstellingen

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

1. Circulaire ontwerpstrategieën*

• 80% van de vastgoedprojecten in eigen ontwikkeling en 80% van de projecten van de infrastructuurdivisie hebben een materialenpaspoort met een score voor circulariteit

 

2. Duurzaam materiaalgebruik*

• 70% van het aandeel gerealiseerde grondgebonden woningen in eigen ontwikkeling is een energienota-nul woning

• 25% CO2-reductie bij toepassing van asfalt ten opzichte van 2019

 

3. Duurzaam materieel en logistiek

• BouwHubs uitrollen in stedelijke gebieden waar we een positieve business case kunnen ontwikkelingen

 

Eigen verantwoordelijkheid

4. CO2-emissies

• 70% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 2019

 

5. Afvalscheiding

• >95% afvalscheiding en recycling

 

6. Social return*

• Tenminste 1,9% van onze medewerkers had bij indiensttreding een afstand tot de arbeidsmarkt

+