HomeDuurzaamISO 14001

ISO 14001

Rottinghuis is ISO 14001 gecertificeerd. Rottinghuis streeft dan ook naar continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid van haar organisatie waarbij efficiënter en veiliger werken voorop staan.

ISO14001

ISO 14001 verplicht ons om ons op alle fronten bewust te zijn van onze invloed op het milieu: gebruik van grondstoffen, gebruik van energie, emissies in de lucht, bodem en water. Maar ook het vrijkomen van afval en geluid, trillingen en warmte. Met behulp van het milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001-norm worden de milieuaspecten (risico's) van Rottinghuis in kaart gebracht, beheerst en zo mogelijk verminderd.

Om de gevolgen van onze werkzaamheden op het milieu te reduceren hebben we doelstellingen geformuleerd waar we de komende jaren hard mee aan de slag gaan. Dit heeft ook betrekking op onze onderaannemers en toeleveranciers.

+