icon-arrow-right
HomeProjecten Groningen | Ikea

Groningen | Ikea

Groningen

Uitbreiding Ikea te Groningen

Het Zweedse woonwarenhuis Ikea aan de Sontweg te Groningen is fors uitgebreid met bedrijfsruimte. Dankzij deze uitbreiding heeft Groningen straks de op een na grootste vestiging in Europa. Alleen in het thuisland Zweden heeft het bedrijf een nog grotere vestiging.

 

Deze uitbreiding wordt grotendeels gebruikt als extra magazijnruimte. Bovendien wordt in de uitbreiding een callcenter voor heel europa gevestigd. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd, zodat de winkel en de aanvoer van goederen hier geen of weinig overlast van ondervonden.

 

De uitbreiding vindt plaats in twee hoofdfasen. De eerste fase is in 2009 uitgevoerd en omvatte het maken van een nieuwe goederenontvangst en het uitbreiden van het kantoorgedeelte voor het callcenter en het zelfbedieningsmagazijn. De tweede fase bestond uit de uitbreiding van het magazijn.

 

De uitdaging van dit project was de coördinatie van de diverse partijen en de strakke planning die voorzien was van een aantal mijlpalen. De onderdelen van de uitbreiding moesten gereed zijn op het afgesproken moment. Ondertussen was de winkel gewoon geopend en het publiek mocht geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Interne verhuizingen en aanpassingen in het gebouw moesten dus aansluiten op de werkzaamheden buiten. Het was van belang om alle door ons uit te voeren werkzaamheden vroegtijdig met behulp van een planning aan te geven. Mede om de knelpunten met andere percelen te signaleren. Met de betrokken partijen werd de voortgang goed bewaakt teneinde de werkzaamheden en gegevens op elkaar af te stemmen.

  

  

Fase 1

Deze uitbreiding bestond uit in het werk gestorte poeren en balken. Hierop is een skelet gemonteerd bestaande uit een staalconstructie, prefab beton en TT- en kanaalplaatvloeren. Het dak en de gevels bestaan uit stalen dak- en wandbeplating. De vloeren zijn voorzien van druklagen die monoliet zijn afgewerkt. Het inbouwpakket van de kantoren bestaat uit MS-scheidingswanden en systeemplafonds, met hierin de nodige installaties.

Het schijnt dat we een van de fraaist afgewerkte IKEA uitbreidingen hebben gerealiseerd. Wij hebben een bovengemiddeld resultaat afgeleverd in een bijna onmogelijke planning!

 

Fase 2

Gestart met het boren van 285 palen. Nadat de eerste palen gesneld waren, konden wij starten met de fundaties en de vloer voor een grote sprinklertank.

In korte tijd zijn circa 55 fundaties gemaakt, die grotendeels bestaan uit ronde poeren met een doorsnede van 3,6 meter en een hoogte van 1,2 meter. Na de werkvloer is de prefab wapening geplaatst, waarna de PS-bekisting bestaande uit ronde segmenten opgebouwd werd.

Na deze fundaties volgde het staal en het beton, waarna de dak- en wandbeplating, de dakbedekking en ongeveer 6.000 m² druklaag aangebracht werd. Qua afbouw bleef het in deze fase beperkt tot het aanbrengen van ongeveer 8.000 m² systeemplafond in de parkeergarage.

Fotografie: Jim Ernst, Groningen

Feiten & cijfers

+