icon-arrow-right
HomeProjecten Hoogkerk | De Sanstraat

Hoogkerk | De Sanstraat

Hoogkerk

Nieuwbouw 60 appartementen, school en bibliotheek aan De Sanstraat te Hoogkerk.

Aan de De Sanstraat te Hoogkerk bouwden we een multifunctioneel gebouw op de voormalige Ploegschoollocatie. In het complex zijn een half verdiepte parkeergarage van 1.000 m2,  een vijfklassige basisschool, een wijkbibliotheek en 60 appartementen gerealiseerd.  Van deze appartementen zijn 17 woonunits voor bedoeld voor begeleid wonen. De overige appartementen zijn beschikbaar voor zowel huur als wel koop.

 

Het gebouw is gerealiseerd op een locatie midden in een woonwijk, met direct naast de locatie een basisschool. Dit had gevolgen voor de logistiek. In overleg met Gemeente, schoolbestuur en omwonenden werd de meest geschikte aan- en afvoerroute van materieel en materialen bepaald.

Technische gegevens

Het gehele bouwwerk rust op een prefab palenfundering en is voor groot deel uitgevoerd in "nat beton.

De parkeergarage is uitgevoerd in een hollewandsysteem met een schilvloer als dek. De bibliotheek en de school in de plint van het gebouw zijn opgebouwd uit gedeeltelijk prefab elementen met daartussen in het werk gestorte betonwanden. Als gevelsluiting is een aluminium vliesgevel toegepast.

 

De ruwbouw van de appartementen bestaat volledig uit in het werk gestorte woningscheidende wanden met daarop aangebracht breedplaatvloeren als verdiepingsvloeren. De gevelsluitende elementen zijn opgebouwd als HSB wanden met daarin aangebracht kunststof kozijnen. Als bijzonderheid kan gemeld worden dat de HSB-wanden volledig bekleed zijn met leien, uitgevoerd in "maas" dekking. 

 

Het gebouw heeft een Z-vorm, waarbij de noord- en zuidgevel voorover dan wel achterover hellend is uitgevoerd. Ook het dak in de Z-uitvoering is volledig onder 12 graden hellend uitgevoerd.

 

De appartementen zijn voorzien van een WarmteTerugWinunit (WTW). De woonunits voor begeleid wonen worden als geheel uitgevoerd met Metall Stud wanden. Er is een centrale ontmoetingsruimte (recreatieruimte) opgenomen is in het gebouw.

 

Bij dit project hebben we als pilotproject het snijverlies van de vloer- en wandtegels apart ingezameld, passend in het C2C-programma van Koninklijke Mosa bv te Maastricht. Hiervan worden in hun fabriek weer nieuwe tegels gemaakt.

 

Fotografie: Jim Ernst, Groningen

Feiten & cijfers

+