icon-arrow-right
HomeProjecten Stedum | Molenstraat 9

Stedum | Molenstraat 9

In augustus 2016 is in opdracht van Centrum Veilig Wonen begonnen met de vervangende nieuwbouw van Molenstraat 9 te Stedum. Deze woning wordt aardbevingsbestendiger gemaakt middels base-isolation: een methode waarbij een bouwwerk wordt ontkoppeld van de ondergrond om daarmee de impact van aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren.

In maart 2015 is de beschadigde en onveilig verklaarde woning door Rottinghuis gesloopt. Het ontwerp van de nieuwe woning is in een lang en dynamisch ontwerp- en vergunningstraject in bouwteamverband met Arcadis tot stand gekomen. De grootste uitdagingen lagen hierbij in het anticiperen op veranderende ontwerprichtlijnen in de vorm van twee nieuwe NPR’s (Nederlandse Praktijk Richtlijn) en het toepassen van het voor Nederlandse begrippen relatief nieuwe base-isolation concept. Daarnaast heeft de smalle kavel met bijbehorende belendingen invloed op de bouwmethodiek.

 

Door het vrij plaatsen van de woning in een funderingsbak, middels Sliding Isolation Pendulums Bearings, staat deze los van bewegingen in de ondergrond. Hierdoor hebben aardbevingen een minimale impact op de woning. Het casco van de woning wordt geleverd door De Groot Vroomshoop.

Feiten & cijfers

+