icon-arrow-right
HomeProjecten Steenwijk | Agrifac | Vernieuwbouw assemblagehal

Steenwijk | Agrifac | Vernieuwbouw assemblagehal

In opdracht van opdrachtgever Exel Real Estate Netherlands B.V. is de nieuwbouw van de assemblagehal en de verbouw van het kantoor van Agrifac te Steenwijk gerealiseerd.Agrifac produceert landbouwspuiten, zowel getrokken als zelfrijdend. Daarnaast maakt Agrifac ook bietenrooiers. Deze indrukwekkende machines worden over vrijwel de hele wereld verkocht.

 

Om de groei van het bedrijf verder uit te breiden is de assemblagehal van circa 9.000 m² vervangen door nieuwbouw ter grootte van ongeveer 14.000 m². Daarnaast is het kantoor energetisch verbeterd.

Onderhandse aanbesteding

Wij zijn door Exel Real Estate Netherlands B.V. uitgenodigd om mee te doen aan deze onderhandse aanbesteding, naar een ontwerp van Bureau B+O te Meppel. Hier werden wij zowel beoordeeld op prijs als op planning, uitvoeringsmethodiek, duurzaamheid en presentatie. Na de uitvraag zijn wij samen met onze co-makers in gesprek gegaan met de opdrachtgever om het plan verder te optimaliseren en uit te werken waarbij de klantwaarde centraal staat en wat heeft geresulteerd  in deze mooie opdracht.

BIM

Samen met onze co-makers hebben we in het voorstadium besloten, om bij opdracht het project verder in BIM voort te zetten. BIM geeft ons namelijk een beter inzicht van de samenhang tussen diverse disciplines, waardoor we eerder kunnen schakelen bij eventuele raakvlakken in maatvoering, detaillering en  producteigenschappen.

Omschrijving project

Het bouwwerk is gerealiseerd in drie fases, waarbij de huidige fabriek en het kantoor in gebruik zij gebleven. In iedere fase is een deel van de fabriek gesloopt, waarna vervolgens een grotere hal is gebouwd. Samen met onze nevenaannemers van het sloopwerk, installaties, sprinkler en de opdrachtgever heeft afstemming plaatsgevonden, zodat de bouwwerkzaamheden zonder onderbrekingen konden plaatsvinden en de overlast voor de opdrachtgever konden beperken.


Het sloopwerk van de 1e fase is gestart in augustus 2016 en de bouw is vervolgens opgestart in oktober 2016. De 1e fase is in maart 2017 opgeleverd en in gebruik genomen door de opdrachtgever. Hierna is het sloopwerk van de 2e fase in mei 2017 uitgevoerd, waarna de bouwwerkzaamheden plaatsvonden van juni 2017 tot en met oktober 2017. Tenslotte is de 3e fase aansluitend op de 2e fase uitgevoerd en was de gehele assemblagehal in januari 2018 gereed. 

 

De nieuwe assemblagehal is voorzien van een volledig geïsoleerde schil. Daarnaast zijn er installatietechnisch verschillende verbeteringen toegepast, zoals vloerverwarming, mechanische luchtafzuiging en een sprinkler installatie. Ook wordt het gehele dak voorzien van zonnepanelen.

 

Het ontwerp van de assemblagehal is zo uitgewerkt dat de vrije hoogte onder de kraanbanen is geoptimaliseerd en er drie banen zijn om de landbouwmechanisatiemachines te produceren. Hiermee is de opdrachtgever uiteindelijk in staat om meer machines te produceren in een kortere tijd.

 

BREEAM Outstanding

Het bouwproject is gerealiseerd met de certificering BREEAM Outstanding. Met deze BREEAM-certificering wordt een hoge duurzaamheidsprestatie behaald. Met BREEAM vindt beoordeling plaats in negen categorieën; management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

 

De bouw van de assemblagehal is voor 95% uitgevoerd met duurzame producten, waarvan de partijen allemaal ISO 14001 gecertificeerd zijn. Daarnaast is er gedurende de bouw veel aandacht besteedt aan het organiseren en de milieu impact van de  bouwplaats en de omgeving. Het project is door de bewuste bouwers en de Dutch Green Building Council hierop getoetst tijdens de bouwwerkzaamheden en goed beoordeeld ten aanzien van de gestelde normen. Voor de isolatie van de vloeren is er voor dit project een speciale vloerisolatie geproduceerd, die naast de vooraf gestelde RC waarde ook de belasting ten gevolgen van de landbouwmachines op kan vangen.

 

Om het verlies van energie zo veel mogelijk te beperken zijn de grote bedrijfsdeuren, zes bij zes meter, extra isolerend uitgevoerd en voorzien van een automatische sluiting. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de luchtdichtheid van de hal.

 

Het afstemmen van de verschillende disciplines met de diverse partijen en de speciale eisen van de opdrachtgever aangaande het uitvoeren in drie fasen en de BREEAM Outstanding kwalificatie heeft in goede samenwerking met de overige partijen uiteindelijk geresulteerd in een mooi product waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

 

Feiten & cijfers

+