icon-arrow-right
HomeProjecten Winsum | De Tirrel

Winsum | De Tirrel

onmoeten, leren en zorg in het mooiste dorp van NL

Op het terrein van De Twaalf Hoven in Winsum wordt een uniek project gerealiseerd; De Tirrel. In de Tirrel komen zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samen op één locatie. Iedereen van 0 tot 110 jaar is hier welkom. De realisatie van dit project is aan ons toevertrouwd door Gemeente Het Hogeland en Stichting De Hoven. De selectie is op basis van prijs-kwaliteit, social return, duurzaamheid en communicatie gedaan.

Kinderen, ontwikkeling & onderwijs

Twee basisscholen verhuizen van hun huidige locatie naar deze nieuwe plek in Winsum. De scholen Tiggeldobbe en De Piramiden gaan op deze plek straks waar mogelijk samenwerken. Dat doen de scholen vanuit de gedachte om elkaar te versterken. Daarbij behoudt iedere school wel zijn eigen identiteit en kijk op het onderwijs. Maar ruimtes kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk gedeeld worden. Denk aan het gezamenlijk gebruik gemaakt van het speelplein, de speellokalen, een themalokaal, bibliotheek en aula. De lokalen en leerpleinen worden niet gedeeld en zijn exclusief voor de school.

 

De kinderen van beide scholen gaan straks samen naar school in een mooi, overzichtelijk, duurzaam en veilig gebouw; CBS De Piramiden en OBS Tiggeldobbe. Dit gebouw is niet alleen op de scholen gericht. Het is een plek voor iedereen en alle leeftijden. Naast de twee scholen kruisen verschillende functies en bezoekers elkaar. Ook kinderopvang krijgt een plek. Hierdoor kunnen kinderen van 07.00 tot 19.00 uur op de locatie verblijven. Einddoel is een ‘rijke’ omgeving waarvan kinderen kunnen leren en profiteren.

Ouderen & Zorg | De Twaalf Hoven

De Twaalf Hoven is er voor 24-uurs langdurige zorg en wonen, kortdurend verblijf, logeren, diagnostiek, dagbehandeling en dagopvang, revalidatie en palliatieve zorg. De Twaalf Hoven heeft een regionale functie.

Thuis geven mensen zelf invulling en betekenis aan het leven. Eenmaal in De Twaalf Hoven is dat niet anders. Dierbaren zijn net zo welkom en moeten mee kunnen leven. Zoals mensen dat thuis gewend waren. In de zorg richten we ons op het welzijn, dat wat iemand belangrijk vindt in het leven en tijdens de zeer kwetsbare fase van de oude dag.

Sport & Spel

Sport en bewegen zijn van belang voor jong en oud. Doordat ook de sport- en wijkvoorzieningen in dit plan worden meegenomen, ontstaat er letterlijk en figuurlijk beweging. Er is altijd wel wat te doen, soms groot, soms klein. En dat geldt niet alleen binnen, maar ook buiten het gebouw, in de wijk. Kijken bij trainingen, aansluiten bij knutselmiddagen; het nodigt uit tot beweging en samenzijn. De sportvoorzieningen worden voor iedereen zo toegankelijk mogelijk gemaakt. We realiseren een sporthal, gymzaal en een prachtige buitenomgeving.

+