icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

In het dorpje Lellens, gelegen ten noordoosten van Ten Boer, voerde het team van Rottinghuis Versterkt in de periode vanaf de zomer van 2021 tot medio 2023 een omvangrijke versterkingsopgave uit. Hier werden namelijk alle 20 woningen onder handen genomen. Een bijzondere opgave omdat het historische dorpsbeeld behouden bleef.

Opdrachtgever
Bedrijfsbureau BI Wirdum
Realisatie
Rottinghuis' Aannemingsbedrijf I afdeling B&O
Omschrijving
Versterken van 20 particuliere woningen
Energie en duurzaamheid
Aardbevingsbestendig versterken, verduurzamen middels thermisch isoleren

Geen woning gelijk

Wij voeren de versterkingsopgaves in Lellens uit in opdracht van het Bedrijfsbureau BI. Dit is een organisatie die in directe opdracht van het NCG de versterkings- en hersteloperaties in het Groningse aardbevingsgebied uitvoerd. Bedrijfsbureau BI is opgericht door zes noordelijke aannemers, waaronder Rottinghuis, om de versterkingsopgave vlot te trekken; een impuls te geven. En hoe! In de afgelopen drie jaren zijn er vanuit deze organisatie circa 350 woningen, allemaal in particulier bezit, versterkt. 

Hoe werken wij samen?
Elk van de deelnemende aannemers in Bedrijfsbureau BI heeft stafleden beschikbaar gesteld om de voorbereiding van de versterkingsopgave om te zetten in een plan dat niet alleen zorgt voor een veilige woning, maar vooral praktisch uitvoerbaar is. De projectvoorbereiding, het vaststellen van de versterkingsmaatregelen en het uitwerken van deze op tekening is voor BI. Ook het eerste contact met de bewoners, het verzorgen van tijdelijke huisvesting en het terug verhuizen nemen zij voor rekening. 
Het team van Rottinghuis Versterkt neemt het stokje over op het moment dat de bewoners en het NCG akkoord geven op het versterkingsvoorstel. 

Dorpsbeeld 
In Lellens is gekozen om het bestaande dorpsbeeld in tact te laten. De veelal vooroorlogse bebouwing met de slingerende hoofdweg is beeldbepalend voor dit dorp. De woningen, veelal vrijstaand, vragen veel constructieve aandacht. In veel gevallen zijn de woningen gestript tot op de begane grond muren en daarna voorzien van constructieve HSB binnenwanden, nieuwe draagbalken en daken. Maar omdat veel woningen oud zijn, kwam het regelmatig voor dat er extra maatregelen genomen moesten worden. Zoals binnenwanden die niet stabiel meer bleken. Of rollagen boven kozijnen die bij het strippen volledig los bleken te liggen. Veel vooronderzoek is alleen visueel gedaan. Pas in de woning konden we echt beoordelen wat er moest gebeuren. 

Begeleiding en aandacht
Naast de constructieve en bouwkundige uitdagingen, hebben wij extra ingezet op de goede begeleiding van de bewoners. Zij zijn nagenoeg allemaal tijdelijk elders gehuisvestd in tijdelijke units in Lellens, maar waren zeer betrokken bij de werkzaamheden aan hun thuis. Daarvoor hebben wij specifiek een projectcoördinator ingezet die naast de bouwkundige vragen ook kon adviseren in de keuzes die de bewoners moesten maken. Een luisterend oor, iemand die meedenkt en precies weet wat er speelt. Dat heeft ons veel vertrouwen en waardering van de bewoners opgeleverd. En dat gaf ons team ook weer een enorme positieve boost. 

Koppelkans 

Een koppelkans die in Lellens veelvuldig is uitgevoerd is om de woningen energetisch te verbeteren. Zo zijn er daken, wanden en vloeren geisoleerd en is er veelal dubbele beglazing teruggeplaatst, wanneer dit moest worden vervangen. Door de noodzaak om veel woningen te voorzien van een zogenaamde doos-in-doos-constructie, waarbij de binnenwanden werden voorzien van individueel verankerde HSB-constructies, is ook de wandafwerking compleet met wandcontactdozen aangepast. De woningen zijn daarmee niet alleen veilig om te bewonen, ze voldoen ook aan de huidige maatstaven op het gebied van duurzaamheid en wooncomfort. En zo geven we niet alleen een impuls aan de versterkingsopgave, maar vooral aan het woonplezier in dit gebied.